Zakup serwera i rozbudowa serwerowni na potrzeby realizacji projektu „Ocalone dziedzictwa”

Projekt „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2022 w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie 800 000,00 zł, z czego 300 000,00 zł z funduszy inwestycyjnych, a 500 000,00 zł ze środków na wydatki bieżące.

Dzięki dofinansowaniu, możliwa jest realizacja założeń projektu w zakresie utworzenia centralnej bazy danych zbierającej informacje inwentarzowe o zbiorach izb pamięci włączonych do projektu wraz z cyfrowymi odtworzeniami wybranych eksponatów. Przyznane środki to również wsparcie w zakresie organizacji szkoleń dla izb pamięci, doposażeniu ich w materiały do zabezpieczania zbiorów czy organizacji wydarzeń popularyzujących lokalne historie za pomocą kolekcji izbowych.