Projekt „Ocalone Dziedzictwa” z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spieszymy z radosną informacją dotyczącą decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kontynuacji finansowania projektu Ocalone dziedzictwa w 2024 roku!

– Cieszymy się, że podejmowane przez nas wysiłki na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez Ministerstwo. Nie ustajemy w działaniach! Umacniamy sieć współpracy z izbami pamięci i wspieramy tkwiący w nich ogromny potencjał – mówi dr Marcin Musiał, koordynator projektu.

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”

146/DF-VII/2024
Dofinansowanie na rok 2024: 1 084 000,00 zł
Całkowita wartość w 2024 r.: 1 084 000,00 zł
Data podpisana umowy: 2 maja 2024 r.

„Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” to realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt współpracy z podmiotami prowadzącymi izby pamięci w zakresie zabezpieczania gromadzonych przez nie kolekcji. Inicjatorem projektu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, który realizuje zadania projektowe przy wsparciu instytucji współtworzących konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Izby Pamięci gromadzą świadectwa historycznej zmiany – szczególnie dostrzegalnej na obszarze przyłączonym do Polski w wyniku II wojny światowej, naznaczonym niemal pełną wymianą ludności, która wprost wpłynęła na status lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy przekonani, że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na Ziemiach Zachodnich i Północnych miały ogromne znaczenie w historii Polski.

Izby opowiadają i wyjaśniają tę złożoną rzeczywistość za pośrednictwem swoich różnorodnych kolekcji – każdy ze składających się na nie przedmiotów jest darem bardzo konkretnej osoby, a przez to, nośnikiem określonej opowieści. Posiadają nieocenioną wartość źródłową i historyczną, które powinny podlegać szczególnej ochronie.

Na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych zidentyfikowaliśmy istnieje co najmniej 150 izb pamięci. W projekcie chcemy podjąć współpracę z 60 izbami, by następnie w 10 spośród nich przygotować wystawy stałe w oparciu o kolekcjonowane przez nich zbiory. Tworząc tym spodobam prawdziwie żywe lokalne muzea.