„Ocalone Dziedzictwa”. W trosce o wspólną pamięć

Nasz projekt został oficjalnie zainaugurowany 14 września 2022 roku w Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich, która powstała jako pierwsza-modelowa izba regionalna wsparta przez projekt. Dziś, po kilkunastu miesiącach naszej działalności, chcemy przybliżyć Wam nasze osiągnięcia.

Ponad 100 odwiedzonych izb pamięci, podpisane 24 porozumienia o współpracy, 3500 zdigitalizowanych fotografii. To tylko niektóre z dotychczasowych osiągnięć naszego projektu.

Nasi koordynatorzy regionalni spotkali się z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 100 izb pamięci w województwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Spośród nich do programu włączono już 24 izby, z którymi udzielane jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz techniczne.

– Każda kolejna izba odwiedzona czy włączona do naszego projektu jest powodem do radości. Koncentrujemy się na udzieleniu wsparcia podmiotom, które prowadzą regionalne izby pamięci oraz szukaniu odpowiedzi na ich różnorodne potrzeby i problemy. Zarówno w zakresie zabezpieczenia zbiorów jak i organizacji bieżącej działalności. Zachwyca nas przy tym różnorodność kolekcji, pasja osób opiekujących się nimi i niezwykły potencjał, jaki wyrasta z tego połączenia – mówi Marcin Musiał, koordynator projektu „Ocalone Dziedzictwa”.

Specjaliści zaangażowani w projekt realizowany w na terenie pięciu województw zdigitalizowali prawie 3500 fotografii, a wymagającym zabiegom fumigacyjnym poddali kilkadziesiąt obiektów. Siedem izb pamięci wyposażono w profesjonalne materiały do zabezpieczania zbiorów, a także w sprzęt do prowadzenia działań digitalizacyjnych oraz inwentaryzacyjnych.

Jednym ze strategicznych celów projektu jest zabezpieczanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego też w każdej z izb sporządzane są sukcesywnie inwentarze – do centralnej bazy danych wprowadzono już ponad 5000 rekordów. Zrealizowano także pięć szkoleń, podczas których uczestniczyło prawie 200 przedstawicieli izb pamięci.

Sylwetki pasjonatów historii i strażników lokalnej pamięci przybliża podcast „Ocalone Dziedzictwa”, w którym zaprezentowano już 15 relacji historii mówionej.

To jednak dopiero początek. W ramach projektu przewidziano podjęcie współpracy z 60 izbami, by następnie w 10 spośród nich przygotować wystawy stałe w oparciu o kolekcjonowane przez nich zbiory.

„Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” to realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncept współpracy z podmiotami prowadzącymi izby pamięci w zakresie zabezpieczania gromadzonych przez nie kolekcji.

Inicjatorem projektu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, który realizuje zadania projektowe przy wsparciu instytucji współtworzących konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.