Odszedł profesor Marian Pokropek

Prof. dr hab. Marian Pokropek był jednym z najwybitniejszych polskich etnografów w powojennej historii dyscypliny. Jego pogrzeb odbędzie się w środę 18 stycznia w Otrębsuach.

Marian Pokropek urodził się 7 września 1932 roku w Maryjance w gminie Brwinów. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował w Instytucie Historii Kultury Materialnej. Został nauczycielem akademickim, uzyskując kolejno stopnie doktora, doktora habilitowanego i w końcu tytuł profesora. Przez lata był kierownikiem Zakładu Etnografii Polskiej i Słowiańszczyzny w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jego badawcze zainteresowania początkowo dotyczyły budownictwa i osadnictwa na Mazowszu oraz Podlasiu, pracował też przy tworzeniu „Polskiego Atlasu Etnograficznego”.

W latach 70. poświęcił się swojej wielkiej pasji jaką była twórczość ludowa i rozpoczął przygotowania do stworzenia „Atlasu sztuki ludowej i folkloru w Polsce”.  W czasie długoletniej pracy, badań terenowych, zgromadził imponującą kolekcję polskiej sztuki ludowej, która mieści się w pawilonie sąsiadującym z jego domem w Otrębusach. Od 1996 roku tam właśnie siedzibę  ma prywatne Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej. Autor „Przewodnika po izbach regionalnych w Polsce” –  jedynego dotychczas kompleksowego opracowania tematyki izb pamięci w Polsce.

Poza pracą akademicką Marian Pokropek przez lata współpracował z licznymi muzeami i skansenami. Był laureatem Nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej” im. Oskara Kolberga. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Fotografia pochodzi ze strony Muzeum w Sierpcu.