Wspieramy beneficjentów programu Narodowego Instytutu Muzeów

Jesienią 2023 roku rozstezygnięto wyniki programu „Izby Pamięci” prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzeów. Beneficjenci projektu spędzieli dwa dni (6 i 7 marca 2024) na Dolnym Śląsku, gdzie uczestniczyli w specjalnych warsztatach zorganizowanych przez zespół Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich.

Uczestnicy warsztatów, którzy przyjechali do Wrocławia i podwrocławskich Kątów z całej Polski przez dwa dni uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, którzy podzielili się wiedzą z zakresu zabezpieczania zbiorów, realizacji wystaw oraz prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych.

Było to dla nas bardzo owocne forum wymiany myśli z osobami, które podjęły się zadania rozwoju prowadzonej przez siebie izby.

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się od wizyty w zrzeszonej w naszym projekcie Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich, gdzie od dwóch lat działa wzorcowa izba. Uczestnicy nie tylko zwiedzili wystawę „Od Kanth do Kątów” i poznali kulisy funkcjonowania ale poznali także szczegóły współpracy stowarzyszenia, lokalnego samorządu i instytucji kultury przy tworzeniu wystawy czy realizacji oferty edukacyjnej.

Drugi dzień wypełniły warsztaty, które odbyły się we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia. Prezentacje przygotowane przez zespół Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w składzie: dr hab. Wojciech Kucharski, Marta Kowalska-Fic, dr Marcin Musiał i Krzysztof Ociesa-Żyła obejmowały szeroki zakres działań przydatnych do prowadzenia izby pamięci. Uczestnicy poznali tajniki opracowania scenariusza i aranżacji wystawy, kwestie związane z budową wystawy, a także porady związane z promocją działań izby. Zajęcia zakończyło wspólne zwiedzanie wystawy „Wrocław 1945–2016”.

Cel przyświecający akcji, czyli jak najefektywniejsze prowadzenie małych muzeów i izb pamięci, zmotywował nas do jak najlepszego przedstawienia efektów naszej pracy. Warsztaty zostały przygotowanie na podstawie naszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”.

Dziękujemy za zaufanie!