Każda z Izb jest inna

O idei projektu „Ocalone Dziedzictwa” pisze jego koordynator, dr Marcin Musiał.

Dla wielu, jak wskazywał już niemal cztery dekady temu prof. Marian Pokropek, izby pamięci to przede wszystkim kolekcje, zbiory zorientowane lokalnie, przez których pryzmat można opowiadać o dziejach danej miejscowości, regionu i które jednocześnie wymykają się ramom instytucjonalnym o charakterze muzealnym. Zbiory to niezwykle ważny komponent, wokół którego w sposób szczególny koncentrują się działania podejmowane w ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa”. Nie jest to jednak komponent jedyny. Wydaje się nawet, że często nie jest elementem kluczowym.

Odwiedziny każdej kolejnej Izby Pamięci uświadamiają, jak wielką wartością w nich obecną jest potencjał, pasja i zaangażowanie ludzi, którzy te miejsca tworzą i otaczają opieką. Izba Pamięci to zatem nie tylko miejsce, to również nie tylko zbiory. To – jak sądzę – przede wszystkim zafascynowani lokalnym dziedzictwem miłośnicy: ludzie pełni pasji, potrafiący zarówno dostrzegać znaczenie i wartość w zwyczajnych, zdawałoby się, przedmiotach, jak i posiadający bezcenną umiejętność snucia opowieści o lokal­nej historii przez pryzmat właśnie tych obiektów. Wielokrotnie ta postawa bardzo konkretnego poświęcenia zdumiewa i onieśmiela. Co jednak ważniejsze – jest na swój sposób „zaraźliwa”.

Każda z Izb jest inna. Każda zwraca uwagę nieco odmiennymi elementami swojej kolekcji lub działań. We wszystkich jednak – niezależnie od tego, jak bardzo zróżnicowane nie byłyby ich zbiory czy inicjatywy – kluczem do zrozumienia fenomenu Izb Pamięci jest człowiek. Mowa tu jednak nie tylko o ludziach organizujących i prowadzących Izby, ale także o konkretnych osobach, znanych z imienia i nazwiska, których pamięć i wspomnienia kryją się za wieloma z przedmiotów zachowanych w Izbach Pamięci. To  opowieść pełna emocji i niezwykle silnie związana z  historią lokalnej społeczności. Te jednostkowe historie współtworzą wyjątkowe portrety lokalnych społeczności, a jako takie najdobitniej udowadniają, jak ważnym są elementem narodowego dziedzictwa kulturowego.

Wspieranie Izb Pamięci w codziennej trosce o zachowywanie tych zbiorów i  opowieści, jakie podejmujemy w ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa”, jest więc zadaniem szczególnym. Zasadza się bowiem na budowaniu opartego na zaufaniu modelu współpracy, który nie tylko pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i trwałość zbiorom, ale – co równie istotne – dzięki twórczemu zaangażowaniu lokalnych wspólnot pomoże dostrzec ich potencjał i wartość oraz na nowo się nimi zachwycić.