Izba Regionalna im. Cathleen Ward z własnymi scenariuszami lekcji i materiałami edukacyjnymi

11 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie podczas konferencji poświęconej roli izb regionalnych w edukacji zaprezentowano scenariusze lekcji i materiały edukacyjne  przygotowane przez zespół nauczycieli Szkoły we współpracy z fachowcami naszego projektu.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego w procesie nauczania.

W spotkaniu udział wzięli także dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z Powiatu Wołowskiego, którzy pełnią istotną rolę w promowaniu edukacji regionalnej. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Wołowie, Koordynatorzy projektu „Ocalone Dziedzictwa”, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, doradcy metodyczni PCE przekonywali do korzystania z opracowanych konspektów lekcji i współpracy nad rozwijaniem nowych metod nauczania opartych na lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Zbiór konspektów lekcji muzealnych popularyzujących zbiory Izby zostały opracowane przez nauczycieli orzeszkowskiej szkoły, aby być inspiracją dla szerokiego kręgu osób prowadzących działania edukacyjne i popularyzatorskie z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

To pionierskie działanie w ramach naszego projektu udowadnia, że nawet w niewielkiej placówce można stosować nowatorskie metody i formy przekazywania treści dotyczących edukacji regionalnej, wpływając tym samym na rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces powstawania konspektów. Zachęcamy Was do zapoznania się z nimi i odwiedzin orzeszkowskiej izby.

Scenariusze lekcji można pobrać z naszej strony.