Inauguracja projektu

„Ocalone Dziedzictwa” to projekt realizowany w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych mający na celu utrzymywanie i ochronę regionalnych izb pamięci. Za nami oficjalna inauguracja projektu w izbie pamięci w Kątach Wrocławskich. Podczas wydarzenia była okazja do zapoznania się z wystawą „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”.

„Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich” to wystawa modelowa dla dalszego budowania współpracy międzyinstytucjonalnej przy tworzeniu regionalnych izb pamięci. Pokazuje, jak ważną wartością dla lokalnej społeczności małych miejscowości są takie miejsca jak izby pamięci. Kąty to miasto, w którym odnaleźć można ślady dziedzictwa nie tylko polskiej, ale także niemieckiej kultury.

To miejsce świadczy o tym, że w wirach historii może istnieć jakiś wspólny mianownik dla dziedzictwa polskiego i niemieckiego, który pozwala utrwalić dziedzictwo tych ziem i jednocześnie służyć jako regionalny nośnik porozumienia – mówił podczas inauguracji burmistrz miasta, Julian Żygadło.

 

Projekt „Ocalone Dziedzictwa” nie mógłby być w pełni realizowany, gdyby nie pozytywny odzew oraz wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regionalne izby pamięci są w dużej mierze dziełem społeczników, nauczycieli, czy osób, które postanowiły ocalić od zapomnienia opowieści, przedmioty, zdjęcia ważne dla historii miasteczka czy gminy. Tworzone bez odgórnego wsparcia, czasami afiliowane przy szkołach czy domach kultury pełniły funkcję lokalnego muzeum (…). Bardzo nie chcieliśmy, żeby trud włożony w tworzenie i utrzymywanie regionalnych izb pamięci poszedł na marne (…). – przekazał w liście odczytanym przez dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego, Paulinę Florjanowicz, sekretarz stanu MKDiN, minister Jarosław Sellin.

Na otwarciu obecni byli Paulina Florjanowicz – dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Maj – w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Julian Żygadło – burmistrz Kątów Wrocławskich, dr Marek Mutor – dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, Paweł Wybierała – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, przedstawiciele placówek kultury współtworzących Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, przedstawiciele Ośrodka Pamięć i Przyszłość, a także Andrzej Cichocki oraz Stanisław Cały – przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej będącego twórcą wystawy.

Wystawę „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich” można zwiedzić bezpłatnie w regionalnej izbie pamięci w Kątach Wrocławskich.